CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THÀNH LÊ

Địa chỉ: Số 57, KTX A1, T2K1- P.Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.822.333 | Hotline: 0982 56 88 99

Email: diaocthanhle@gmail.com